av大全导航

av大全导航

昔有人因醉饮田中水,误吞水蛭,胸腹胀痛,面黄,遍医不效。无汗则发,有汗则止。

 同菝、乌梅末煎服。其法用平头针如翳大小,烧赤,轻轻当翳中烙之,烙后翳破,即用除翳药敷点。

羌活、独活,其苦辛而微温者乎。解砒石、乌喙、烧酒、煤炭毒。

血痢、蛊痢、疳痢,同黄连煎。颂曰∶铁,今江南、西蜀有炉冶处皆有之。

小结胸,痛止在心下,同黄连、栝蒌煎服。升麻,其苦甘且平者乎。

方士又铸为梳,梳须发令光黑,或用药煮之,尤乌须明目∶黑铅半斤,锅内熔汁,旋入桑条灰,柳木搅成沙,筛末。金疮中风,破伤中风,产后中风,小儿中风,发痉口噤,反张欲死,饮一、二升,或入姜汁。

Leave a Reply