MIAE-042 - 麻里梨夏2017年番号 妹たちの前でマ○コ

MIAE-042 - 麻里梨夏2017年番号 妹たちの前でマ○コ

阴液虚,故虚烦;阳气虚,故脉微;阳气微而不升,故目眩冒;阴液虚而不濡,故经脉动惕也。 习,鸟数飞也,言手足颤摇如鸟之习飞,奋振而不已也。

且少阴之脏本肾属水,胃腑属土,泻土所以救水也。此少阴下利便脓血者,是热伤营也。

 但能藏精者,纵偶感于邪,或温或暑,其病自轻;不藏精者,虽微感其邪,或温或暑,其病必重,差为稍异耳!若专以冬不藏精,毫无外感,为少阴本病,热从内生,则悖仲景温病之旨矣。凡腰痛者,皆不能坐,即略坐非伸足根据倚不可,故曰∶坐而下一脚者,腰痛也。

恐者,疑而未定之辞也。观脉,观五脏之脉也。

汪琥曰∶按诸条厥利证,皆大便利。【注】浮而无力,濡脉也。

可见阴证不必真直中也,治之一误,寒即中于治法中矣。 腑邪为阳邪,藉用麻桂为青龙;脏邪为阴邪,藉用附子为真武。

Leave a Reply